Wie zijn wij

Lions Club

Een Lions Club is een charitatieve club waarvan de leden op vriendschappelijke basis samenwerken, dus zonder politieke, godsdienstige of beroepsmatige verbondenheid. Deze serviceclubs maken deel uit van de wereldwijde associatie Lions International. Op vrijwillige basis ontplooien de leden initiatieven voor een betere samenleving. Wereldwijd telt de organisatie ongeveer 1,4 miljoen leden, waarmee ze ’s werelds grootste serviceorganisatie is. Lions zijn actief in 208 landen en tellen tezamen 46.000 clubs. Voor personen in de leeftijdscategorie van 20 tot 35 jaar zijn er de Leo Clubs.

Ontstaan

De eerste serviceclubs werden rond 1900 in de Verenigde Staten opgericht door mannen die zich inzetten voor goed burgerschap. Dit waren veelal “businessman’s circles”. Het was Melvin Jones die in 1917 in Dallas (Texas) een groot aantal van die kringen bundelde tot de Association of Lions Clubs vanuit het idee dat een grote groep invloedrijke zakenmannen een machtig potentieel kan vormen in het belang van een betere samenleving. Toen ook in Canada Lions Clubs werden opgericht, werd de naam veranderd in The International Association of Lions Clubs, tegenwoordig kortweg Lions International. Na de Eerste Wereldoorlog werden ook Lions Clubs buiten Noord-Amerika opgericht. Lions is een acroniem en staat voor “Liberty, Intelligence, Our Nation’s Safety”.

We can't help everyone, but everyone can help someone.

Ronald Reagan

Motto

Het internationale motto bij die activiteiten luidt “We serve”. Vanuit die gedachte dragen Lions oplossingen aan voor problemen in de samenleving. Het gaat dan bijvoorbeeld om het realiseren van medische voorzieningen voor blinden, het terugdringen van diabetes, of het ondersteunen van scholen en ziekenhuizen. Nederlandse Lions richten zich vaak op het creëren van sportmogelijkheden voor kansarme kinderen, het organiseren en begeleiden van vakanties voor zieken en gehandicapten, financiële ondersteuning van Cliniclowns, de Zonnebloem, Villa Pardoes, Ronald McDonaldhuizen, et cetera.

Nederlandse Lions Clubs

De eerste Nederlandse Lions Clubs werden opgericht in Amsterdam (1951), Den Haag (1952) en Rotterdam (1953). Nederland telt inmiddels zo’n 440 Lions Clubs met bijna 12.000 leden, waarbij sinds de jaren 80 ook steeds meer vrouwen Lion worden. Om geld in te zamelen organiseren de Lions onder andere sportieve of culturele evenementen, veilingen, diners, pubquizzen en diverse inzamelingsacties die jaarlijks zo’n 7 miljoen euro opleveren. Daarnaast wordt er ook veel tijd en energie gestoken in immateriële dienstverlening.

Doelstelling

Lions worden aangemoedigd dienstbaar te zijn aan de gemeenschap, zonder oogmerk van persoonlijke materiële voordelen. De internationale doelstellingen zijn:

 

  • Lions streven naar een klimaat van onderling begrip tussen de volkeren van de wereld.
  • Zowel privé als in beroep hanteren Lions hoge ethische en morele normen.
  • Ze bevorderen zo mogelijk de beginselen van goed overheids-bestuur en burgerzin.
  • Lions tonen actieve belangstelling voor het maatschappelijk, cultureel, sociaal en moreel welzijn van de gemeenschap.
  • Lionsclubs werken aan de onderlinge verbondenheid in vriendschap, kameraadschap en wederzijds begrip.
  • De clubs bieden een ontmoetingsplaats voor vrije gedachtewisseling over zaken van openbaar belang. Daarbij worden discussies over partijpolitieke en religieuze opvattingen bewust uitgesloten.

Strijkstok

De Financial Times heeft ooit de Lions organisatie betiteld als “Best NGO (non-governmental organization) in the world”. Alle bedragen die worden ingezameld gaan voor 100% naar het bestemde doel. De kosten van de organisatie dragen de Lions volledig zelf d.m.v. de contributie. Lions kennen dus geen strijkstokken.

Haarlemmermeer

Lions Club Haarlemmermeer is een mannenclub en is in 1966 opgericht door Lions Club Amstelveen. De Lions komen iedere tweede donderdag van de maand bij elkaar op verschillende locaties in de gemeente Haarlemmermeer.